Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Předávání Slabikářů v 1. třídách

Naši prvňáčci jsou již téměř tři měsíce školáky.

Za tu dobu se naučili číst mnoho písmenek, slabik, slov i prvních vět. Společně si přečetli báseň, kterou nalezli na poslední stránce Živé abecedy:

Když složíme písmena
do slabik a vět,
otevře se rázem všem
přenádherný svět…


Našim prvňáčkům již nestačí Živá abeceda k tomu, aby se jim otevřel svět příběhů, pohádek a básní. Proto za nimi přišli Mach a Šebestová, kteří je již vítali první den ve škole. Tentokrát přinesli dětem jejich první Slabikáře. V tento slavnostní den přišly za prvňáčky i děti z 2. A, které jsou zapojeny do projektu Jsem
laskavec. Tyto laskavé děti si připravily krásnou pohádku o zvířátkách v zoo a zazpívaly svým mladším kamarádům píseň Srdce nehasnou.