Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Platba školného v druhém pololetí

Upozorňujeme rodiče, kteří platí úplatu za vzdělávání (školné) ve školní družině pololetně, aby platbu za druhé pololetí provedli nejpozději do 20. února 2020:

• platba za druhé pololetí 750,- Kč

• číslo účtu 27-4653210257/0100
(do textu uvést: ŠD, příjmení a jméno dítěte, třída)
• nebo v hotovosti u vychovatelky ŠD