Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Zahraniční pedagog

Pro letošní školní rok se naší škole podařilo získat zahraničního pedagoga  v rámci programu Comenius a staneme se tak jeho hostitelskou institucí.  Zahraniční učitel Fatih Ergϋl pochází z Turecka (studoval v Istanbulu) a bude aktivně zapojen do naší každodenní výuky již od září 2013. Bude působit převážně jako učitel anglického jazyka a informatiky pod vedením Mgr. L. Nožkové, rovněž pomůže našim žákům s realizací mezinárodních projektů eTwinning , projektu Comenius Partnerství škol  a povede na naší škole kroužky vedené v anglickém jazyce – jak pro žáky, tak pro učitele. Bude se jednat o konverzace v anglickém jazyce a kurz ICT. Připravujeme i besedy věnované Turecku a jeho kultuře, které budou přístupné široké veřejnosti.