Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Exkurze našich žáků do Třineckých železáren

Středu  12. 9. 2012 zahájili žáci 7. A třídy vyplňováním dotazníku zjišťujícího jejich vstupní znalosti při zahájení práce na mezinárodním projektu Partnerství škol ECO IDEAS ECO CITIZENS, jehož realizace začala v srpnu 2012. Poté se vydali na exkurzi, během které navštívili provozy vysokých pecí, KKO a válcovny předvalků a hrubých profilů. Výklad v provozech se soustředil především na ekologické aspekty hutní výroby.