Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Organizace školního roku

26.11.2018

Školní rok 2019/2020

Seznam všech telefonních čísel zde


Třídní schůzky 1. tříd proběhnou ve čtvrtek 12. září 2019 v 15.30 hod.

Třídní schůzky 6. tříd proběhnou ve čtvrtek 12. září 2019 v 15.30 hod.

Konzultace pro zaostávající žáky probíhají operativně během celého školního roku v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě s TU, případně vyučujícím daného předmětu.

Konzultace pro rodiče všech žáků

1.čtvrtletí: od pátku 15. 11. 2019 do čtvrtku 28. 11. 2019

2.čtvrtletí: od pátku 17. 4. 2020 do čtvrtku 30. 4. 2020

Závěrečné třídní schůzky svolává třídní učitel podle potřeby.


Konzultační hodiny

ředitelka školy    středa od 13.30 do 15.00 hod.

výchovný poradce 1. st   pondělí od 13.00 do 15.00 hod.
výchovný poradce 2. st   úterý od 14.30 do 15.30 hod.

pedagogové         každý individuálně, vždy po předchozí telefonické domluvě
seznam konzultačních hodin pedagogů Konzultační hodiny 2018/2019
 

Prázdniny

Podzimní: 29. a 30. 10. 2019 (úterý a středa)

Vánoční: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (pondělí - pátek)

Pololetní: 31. 1. 2020 (pátek)

Jarní: 24. 2. - 1. 3. 2020 (pondělí - neděle)

Velikonoční: 9. 4. a 10. 4. 2020 (čtvrtek - pátek)

Hlavní: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020 (od středy)

 

Další dny volna

28. 9. 2018  Den české státnosti (sobota)
28. 10. 2018 Den vzniku samostatného československého státu (pondělí)
17. 11. 2018 Den boje za svobodu a demokracii (neděle)
30. 4. 2019 Velký pátek
22. 4. 2019  Velikonoční pondělí
1. 5. 2019   Svátek práce (pátek)
8. 5. 2019   Den osvobození (pátek)
 

Další důležité dny

Zápisy do 1. tříd se uskuteční v pondělí 6. 4. a v úterý 7. 4. 2020

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 budou probíhat v pondělí 11. 5. a v úterý 12. 5. května 2020.

Talentové zkoušky na střední školy se budou konat v termínu od 6. do 24. ledna 2020 (datum zveřejní SŠ)

Jednotné testy se budou konat u maturitních oborů ve dnech: 


Studium                           Řádný termín testů                                     Náhradní termín testů 
Čtyřleté                 první 14. 4. 2020 (úterý), druhý 15. 4. 2020 (středa)                    13. a 14. 5. 2020 


Šestileté a osmileté      první 16. 4. 2020 (čtvrtek), druhý 17. 4. 2020 (pátek)                    13. a 14. 5. 2020

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. 
Školy, které se nepřihlásily do pilotního ověřování  uskuteční přijímací řízení v termínu od 22. 4. 2019 


Školní výlety se uskuteční v termínu od 1. května do 24. června 2020